Stránky

About usI have always been passionate about painting, but my profesional career took different path. However I try to fullfil my artistic visions in my leasure time. I created this page to display my work and any comment is more than welcome! And, if you notice the name Lukey in the title, please, take a while - those paintings were done by our son who is only 9 years old now. Thank you.

Vždy ma maľovanie fascinovalo, ale moja profesionálna dráha sa umeniu vyhla. To vždy bolo a zostalo mojim hobby. Vytovorila som túto stránku, aby som mohla moju tvorbu ukázať aj vám a akýkoľvek komentár, či postreh je viac než vítaný! A ešte čosi, ak uvidíte v názve Lukey, zastavte sa na chvíľočku, sú to obrazy maľované našim synom, ktorý má teraz len 9 rokov. Ďakujem.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...