Stránky

piatok, 31. decembra 2010

Spring

Watercolor, 10 x 15 cm, 2010

Numbat by Lukey (2010, 7 yrs. old)

Soft pastel, 40 x 30 cm, 2010

This is a small animal called Numbat or Ant Eater living in Australia. The painting was done by our 7 years old son for his school project about marsupials.

Toto je malé zvieratko nazývané Numbat alebo Mravcožrút žijúce v Austrálii. Obrázok namaľoval náš 7-ročný syn do svojho školského projektu o vačkovcoch.

utorok, 21. decembra 2010

Poppies

Acrylics on stretched canvases, 80 x 80 cm, 2010
SOLD

This is the latest addition to my painting gallery. 4 piece picture of red poppies made with acrylic colors.

Toto je najnovší prírastok do mojej obrazovej galérie. 4-dielny obraz červených makov, maľovaný akrylovými farbami.

sobota, 11. decembra 2010

Omis

Watercolor, 21 x 30 cm, 2009

Omis is a small Central Dalmatian town and harbour located between Split and Makarska, situated in the mouth of the Cetina river, surrounded with massive gorges.

Omiš je malé mesto a prístav v strednej Dalmácii, ležiace medzi Splitom a Makarskou, v kaňone rieky Cetina.

utorok, 7. decembra 2010

Winter Lake

Acrylics on Canvas, 40 x 30 cm, 2010

sobota, 4. decembra 2010

Winter by Lukey (2010, 7 yrs. old)

Acrylics on Canvas, 30 x 25 cm, 2010
SOLD

This wonderful winter scene was painted by our young artist Lukey, 7 years old now. He used acrylic media on canvas. The picture is displayed at Evonik Fermas Gallery in Slovakia (from December 2010 till February 2011).

Túto peknú zimnú scénu namaľoval náš malý umelec Luki, momentálne 7 ročný. Použil akrylové farby na plátne. Obrázok je vystavený v Galérii Evonik Fermas v Slovenskej Ľupči (od decembra 2010 do februára 2011).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...