Stránky

štvrtok, 24. októbra 2013

SnowmanMy latest handmade illustration for Christmas card... Technique - drawing ink and watercolor.

Moja najnovšia ilustrácia, ktorú som nakreslila na Vianočný pozdrav. Technika - perokresba a akvarel.

utorok, 29. januára 2013

Little Boy & Doggy

Watercolor painting, 15 x 10 cm, 2013
Something for the smallest kids ...

streda, 14. novembra 2012

Mole´s Pants * Krtko a nohavičky

Acrylics on canvas, 20 x 20 cm, 2012

Mole´s Umbrella * Krtko a dáždnik

Acrylics on canvas, 20 x 20 cm, 2012

Have you ever seen the wonderful stories of Mole by Zdenek Miller? The smallest kids love it - it´s colorful, lovely, easy to understand, almost no talking. My baby loves that! He has moles everywhere - toys, clothes, linens, pictures on the wall,  ...

Mole & Snowman * Krtko a snehuliak


Acrylics on canvas, 20 x 20 cm, 2012

It took me a while to start with painting again... Now, I did it mostly because of my little precious boy (1,5 yr.) who loves this fairy tale most of all :-)

Trvalo mi chvíľu, kým som znova vzala štetec do ruky... A teraz som to urobila hlavne kvôli môjmu maličkému úžasnému chlapčiatku, ktoré má zo všetkých rozprávok najradšej túto :-)

piatok, 31. decembra 2010

Spring

Watercolor, 10 x 15 cm, 2010

Numbat by Lukey (2010, 7 yrs. old)

Soft pastel, 40 x 30 cm, 2010

This is a small animal called Numbat or Ant Eater living in Australia. The painting was done by our 7 years old son for his school project about marsupials.

Toto je malé zvieratko nazývané Numbat alebo Mravcožrút žijúce v Austrálii. Obrázok namaľoval náš 7-ročný syn do svojho školského projektu o vačkovcoch.

utorok, 21. decembra 2010

Poppies

Acrylics on stretched canvases, 80 x 80 cm, 2010
SOLD

This is the latest addition to my painting gallery. 4 piece picture of red poppies made with acrylic colors.

Toto je najnovší prírastok do mojej obrazovej galérie. 4-dielny obraz červených makov, maľovaný akrylovými farbami.

sobota, 11. decembra 2010

Omis

Watercolor, 21 x 30 cm, 2009

Omis is a small Central Dalmatian town and harbour located between Split and Makarska, situated in the mouth of the Cetina river, surrounded with massive gorges.

Omiš je malé mesto a prístav v strednej Dalmácii, ležiace medzi Splitom a Makarskou, v kaňone rieky Cetina.

utorok, 7. decembra 2010

Winter Lake

Acrylics on Canvas, 40 x 30 cm, 2010
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...